โปรโมชั่นสำหรับบัตรเครดิต KTC

ลูกค้าชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 5 % (เฉพาะค่าอาหาร) โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พค-31 ตค 61

30/04/2018 23:50:00